E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI STANDART PLAN SAĞLIK SİGORTASI

Yapı Kredi Sigorta'nın en yaygın ürünü olan Can Sağlığı Sigortası,   sağlık ihtiyaçlarımızın tamamını, pek çok ek hizmeti de kapsayacak   şekilde karşılayan, her bütçeye uygun, kişiye özel alternatifler   sunmakta.

STANDART PLAN

Standart Plan, hastanede yatarak tedavi gerektiren sağlık   giderlerinizi teminat altına alarak, size kapsamlı güvence sunan, en   ekonomik plan.

STANDART PLAN
TEMİNATLAR TEMİNAT LİMİTİ TEMİNAT YÜZDESİ
Hastane Hizmetleri Teminatı Limitsiz %80 veya %100
Ameliyat Öncesi Teşhis, Ameliyat Sonrası Teşhis ve Tedavi Teminatı (Yıllık) 750 TL %80 veya %100
Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü Limitli %100
Ferdi Kaza Teminatı Kaza Sonucu Yaşam Kaybı               30.000 TL Genel Şartlarda Tanımlanmıştır
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık            30.000 TL
Telemed24 Hizmet Ağı A Tipi Kurumlar

Teminatlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tablodakiTeminatbaşlıklarına tıklayınız.

TEMİNATLAR

Sağlık Poliçe Primi Koruma Teminatı

Sigorta Ettirenin işsizlik ve/veya geçici iş göremezliği durumunda,   vade tarihi   riskin gerçekleştiği ay ve sonrasında olan  prim  taksitleri Özel Şartlarda belirtilen kapsam ve limitler doğrultusunda  teminat altına alınmaktadır. Bu teminat sigorta ettirenin gerçek kişi ve  18 - 64 yaş arasında olduğu poliçeler için geçerlidir. Teminat  kapsamına ilişkin detaylı açıklamalar Can Sağlığı Sigortası Özel  Şartlarında yer almaktadır.


Hastane Hizmetleri Teminatı

Bu teminat kapsamında, yurt içinde hastanede yattığınız süre boyunca   yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor vizitesi, ilaç, teşhis   yöntemleri giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun bakım ve sarf   edilen malzeme ve küçük müdahale giderleri, TELEMED24 ağına dahil ve bu   teminat ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80 ya   da %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır.

Yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın kemoterapi,   radyoterapi, koroner anjiografi, diyaliz ve böbrek taşı kırma (ESWL)   giderleri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yılından itibaren   karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay   içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi   giderleri 2.500 TL limit ile teminat altına alınırken, ameliyat için   zorunlu protezler (kalp kapakçığı vb) de Hastane Hizmetleri   Teminatı'ndan karşılanmaktadır.

Ürün özel şartlarında belirtilen kapsamdaki; tedavisinin bir parçası   olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla   kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı malzemeler 750 TL limit ve   %80 teminat yüzdesi ile Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı’ndan   karşılanmaktadır.

Evde Hemşire Bakım Giderleri, yılda 8 hafta ile sınırlı olmak üzere   Hastane Hizmetleri teminatının ödeme yüzdesi ile aynı oranda   karşılanmaktadır.


Ameliyat Öncesi Teşhis veya Ameliyat Sonrası Teşhis ve Tedavi Teminati

Sadece Standart Plan'da bulunan bu teminat ile; Yurt İçi Hastane   Hizmetleri teminatınız kapsamında karşılanan ameliyatlardan en fazla 60   gün önce aynı saglık sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan laboratuar,   röntgen ve teşhis için gerekli diger işlemler veya ameliyatı takiben   hastaneden taburcu oluşunuzdan en fazla 60 gün sonra aynı sağlık   sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan tedaviler ve teşhis işlemleri,   yıllık 750 TL limit ile Hastane Hizmetleri teminat yüzdeniz oranında   güvence altına alınır.


Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü

Can Sağlığı poliçesi planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu   teminat, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yas ve cinsiyete göre   değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini yıllık limit   dahilinde kapsamaktadır. Yas ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler:

Aile Hekimi muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç defa ile sinirlidir.

Tetkikler:

1.Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, 0-18 yas arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa yapılır.

2.Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan   Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, EKG, PA   AC Grafi; 19-40 yaş arasındaki kadın ve erkek sigortalılara yılda bir   defa yapılır.

3.Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan   Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin,   SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki   kadın sigortalılara yılda bir defa yapılır.

4.Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan   Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin,   SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, PSA; 41 yas üzerindeki erkek   sigortalılara yılda bir defa yapılır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminati kullanımı listesi   poliçenizin ekinde yer alan anlaşmalı kurumlarda bulunan Yapı Kredi   Sigorta Aile Hekimlerince gerçekleştirilir. Aile Hekimliği ve Genel   Sağlık Kontrolü teminatinizi kullanmak için Aile Hekimleri Listesinden, evinize veya işyerinize en yakin olan kurumu seçmeniz ve randevu alarak, Aile Hekimi'ne gitmeniz yeterli olacaktır.


Ferdi Kaza Teminatı

Sigortalının kaza sonucu yasamını kaybetmesi veya kaza sonucu   sürekli sakat kalması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları   çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu   teminat, poliçede çocuk kapsamında olan kisiler için geçerli değildir.


Telemed24 Hizmet Ağı

Yapı Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince,   sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi Sigorta’dan   provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret ödemeden   hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve hekim   muayenehaneleridir.

TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları anlaşmalı hekim   muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A   grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı   sağlık kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi   Sigortanın TELEMED24 hizmet ağına dahil Türkiye'de geçerli daha dar   kapsamlı anlaşmalı saglık kurumu grubudur.
Sigorta Acentesi:Ali Civan Sigorta
Tel:02125394141 Fax:02125394142
e-mail:info@alicivansigorta.com
www.alicivansigorta.com
  
  
   
    Sigorta Şirketi:
YAPI KREDİ SİGORTA


ANADOLU SİGORTA SAĞLIKTA FIRSAT POLİÇESİ
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI STANDART PLAN SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI EKSTRA PLAN SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI MULTİ PLAN SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI EKO PLAN SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA VİP SAĞLIK SİGORTASI


 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International Tv Medasist International World Medasist International Haber Medasist International Sigorta ve Bes
www.newsfromturkey.tv www.medasist.com www.saglik-sigortasi.com www.sigortabilgiservisi.com
www.turkishnews.tv www.travelassisturkey.com www.sagliksigortamiz.com www.sagliksigortasi.info
www.investinturkey.tv www.newsfromturkey.net www.sagliksigortacimiz.com www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr
www.isvehayat.tv www.fromturkeywithlove.org www.acilsagliksigortasi.com
www.sigortanet.tv   www.seyahat-sigortasi.net
Medasist International Sektörel Medasist International Business  Medasist International Bulletin
www.turksektorel.net Travel Assistance www.sigortabilgiservisi.net
www.turksektorel.tv Business Life www.newsfromturkey.org
  Education www.turksektorel.org
     
     

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Sigorta ve Bes Platformu, www.sigortacindan.com portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Insurance and Individual Retirement Platform, www.sigortacindan.com portal managers has no responsibility and bind.

Kasko - Elementer Sigorta - Ticari Sigorta - Ev Sigortası - Kasko Bedeli - Otomobil Sigortasi - Hasar Tespiti - Trafik Sigortası - Kasko Listesi - Kasko Değerleri
Medasist International © Copyright 2005